Ústecká komunitní nadace - Chart Ferox a.s.

19.12.2021 14:31

Klub FK Jílové z.s. chce stejně jako v předchozím roce poděkovat společnosti Chart Ferox a.s, která díky své Ústecké komunitní nadaci podpořila naše mládežnické celky. a to částkou 15 000,- (slovy patnácttisíc korun českých).